Advokatfirman

Associationsrätt, bolagsrätt och stiftelser

Vid bildande, drift och avveckling av bolag är det flera olika saker som Du måste tänka på. Jag hjälper Dig med frågor kring bildande, ägande och avveckling av bolag såsom:

* Associationsrätt Val av företagsform (Aktiebolag, handelsbolag, enskild firma m m)
* Upprättande av aktieägaravtal
* Registrering av bolag m m
* Kompanjonavtal
* Företagshemligheter
* Marknadsföring
* Immaterialrätt
* Ansökan och processer kring varumärkesrätt, firmarätt, patent- och mönster m m
* Avtal
* Kund- och leverantörsavtal
* Likvidation