Advokatfirman

Fastighetsrätt

Det är mycket att tänka på när Du skall köpa eller sälja en fastighet, hyra eller hyra ut en lokal eller bostad. Du kanske har upptäckt ett fel i en fastighet Du köpt eller sålt. Jag hjälper dig med de juridiska frågorna kring:

* Köp, byte och gåva av fast egendom
* Förköpsprövningar
* Inskrivningsärenden
* Fel i fastighet
* Hyresrätt, avtal, besittningsskydd, betalning av hyra m m
* Lägenhetsarrende, bostadsarrende, jordbruksarrende och anläggningsarrende
* Bostadsrätt, tomträtt och servitut
* Upplåtelse av ledningsrätt, intrångsrätt m m
* Fastighetsbildning
* Plan och bygglagstiftningen