Advokatfirman

 

Fortlöpande Specialutbildningar
- Skadeståndsansvar i kommersiella sammanghang, 1998
- Grundkurs i entreprenadjuridik, 2001
- Grundkurs i offentlig upphandling, 2001
- Verksamhetsstyrning med fokus på kvalitet, 2003
- Fördjupningskurs i svensk miljölagstiftning, 2003
- Fortsättningskurs i entreprenadjuridik, 2004
- Företagsekonomi för jurister, 2007
- Brottmålskurs 1, 2007
- Konkurs och obeståndsrätt, 2008
- Grundläggande konkurshantering, 2008
- Rättegångens retorik, 2009
- Påföljdssystemet, 2009
- Konsten att försvara sig mot "övertygande" teknisk bevisning, 2010
- Försvararkurs - försvar i indiciemål samt skadestånds- och målsägandefrågor, 2011
- Att hantera straffprocessuella tvångsmedel, 2011
- Likgiltighetsuppsåt m m - uppsåt och oaktsamhet, Straffrättsligt ansvar 3, 2012
- Migrationsprocessen 1 & 2, 2012

Utbildning
- Företagsekonomi, Högskolan i Halmstad, 1984
- Grundkurs för personundersökare, Kriminalvården i Halmstad, 1991
- Rättssociologi, Lunds Universitet, 1991
- Jur kand examen, Lunds Universitet, 1992
- Internationell beskattning, Lunds Universitet, 1992
- Handelsrätt I och II, Lunds Universitet, 1992
- Företagsbeskattning, 1993
- UGL-utbildad (Utveckling Grupp Ledare), 2003
- Säkerhetsskyddschefsutbildning, 2005

Arbetslivserfarenhet
- Finans AB Reko / Leasing Partner AB 1985-1989
- Tingsmeritering, Halmstads tingsrätt, 1994-1996
- Advokatfirman Cumtell AB, 1996-2001
- Halmstad kommun, 2001-2006
- Advokterna 2s, 2006-2009
- Advokatfirman Synnöve Foghed Gillberg 2009-