Advokatfirman

Familjerätt

Den juridiska benämningen "familjerätt" avser alla de händelser som sker i samband med att Du t.ex. blir sambo, gifter dig, skaffar barn eller upplöser en familjesituation. Jag hjälper Dig att svara på frågor och bistår med juridisk rådgivning i samband med t.ex.

* Ingående äktenskap, sambo- eller partnerskap
* Äktenskapsförord, samboavtal, gåvohandlingar och testamente
* Skilsmässa eller upplösande av samboförhållande, t.ex. med bodelningsfrågor eller andra frågor av ekonomiska skäl
* Arv och testamente
* Vårdnad, umgänge och boende för barn
* Underhåll till barn och maka/make