Advokatfirman

Vissa kostnader i samband med en tvist kan under vissa förutsättningar bekostas av antingen rättsskyddet i dina försäkrningar eller den rättshjälp som ingår i den sociala skyddslagstiftningen. Dessa kallas rättshjälp och rättsskydd.
Jag hjälper dig att undersöka möjligheterna till dessa.

Om rättshjälp?
Om du hamnar i en tvist som du och din motpart inte kan lösa kan du behöva ta hjälp av en advokat eller en jurist. För att kunna betala kostnaderna för den advokat eller jurist du anlitar ska du i första hand utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Om du inte har en försäkring kan du ibland ha rätt till rättshjälp.

I rättshjälp ingår:

  • Delar av kostnaden för din advokat/jurist (för minderåriga utan inkomst och förmögenhet kan hela kostnaden täckas), upp till 100 timmar. Rättshjälpen kan vid särskilda skäl utökas.
  • Kostnader för bevisning vid allmän domstol, Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.
  • Utredningskostnader upp till 10 000 kronor (exkl moms).
  • Kostnader för tolk och översättning.
  • Ansökningsavgiften i domstol (om du har rättshjälp vid ansökningstillfället).
  • Kopior av handlingar och dokument från myndigheter, delgivningar med mera.
  • Kostnad för en medlare.

Läs mer på:
http://www.halmstadstingsratt.domstol.se/Radgivning-och-rattshjalp/Rattshjalp/


Om Rättsskydd
Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av din bil. 
Om du hamnar i tvist kan du i vissa situationer och under vissa förutsättningar få en del av kostnaderna betalda, antingen genom det rättsskydd som ofta ingår i någon av dina försäkringar eller genom den rättshjälp som är en del av den sociala skyddslagstiftningen. 

Läs mer på:
http://www.rattshjalp.se/Templates/Pages/DV_InfoPageNarrow.aspx?id=3529&epslanguage=sv