Advokatfirman

VÄLKOMMEN TILL ADVOKATFIRMAN SYNNÖVE FOGHED GILLBERG!

Du har hittat denna sida, troligtvis för att Du har ett juridiskt problem eller bekymmer som Du behöver ha hjälp att lösa. Och Du undrar nu vad jag kan erbjuda Dig. Du är givetvis välkommen att ringa, eller mail Ditt problem till mig så kan jag berätta vad jag kan hjälpa Dig med. Du kan också ta del av vad jag i korthet presenterar här. 

Jag förfogar över en mångårig juridisk erfarenhet, såväl genom mitt långvariga arbete för privatpersoner och företag, som min breda och fortlöpande bildning. Jag tillhandahåller en bred yrkesskicklighet. Du kan läsa vidare om min bakgrund under rubriken "Om mig" som du finner i menyn till vänster. 

Jag arbetar enbart för att ta tillvara mina klienters intresse i det goda rättssamhället och för deras rättsliga angelägenhet till mål genom tvistelösningar eller processföring i domstol. Jag har långvarig erfarenhet av processföring i domstolar; tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen, förvaltningsrätt, kammarrätt, arbetsdomstol, miljödomstol, m m. Att besitta en bred yrkeskompetens, bildning och processföring är nödvändigt för att kunna ta tillvara klientens angelägenhet på absolut bästa sätt. 

Som klient hos mig är du helt förvissad om att allt som anförtros mig, stannar hos mig; det är tystnadsplikten som skapar förtroende och lojalitet och leder till framgång för klienten.

Jag är helt fri och självständig i förhållnade till stat, kommun, landsting och myndigheter liksom till varje intresse som kan tänkas inkräkta på mina möjligheter att handla såsom min yrkesplikt kräver; allt för att jag skall kunna fullgöra min plikt mot klienten på det sätt denne har rätt att kräva.

Mina ledstjänor som alla är lika viktiga för klientens framgång är

  • Yrkesskicklighet
  • Tystnadsplikt/diskretion
  • Oberoende

 

Är du i behov av juridisk hjälp, hör av dig med ditt bekymmer; vi löser det!

Vi ses!

 


/Synnöve Foghed Gillberg